Linda Holmedal arver en liten ferge


Fergen har mer enn 125 år historie i Bergen havn og forventningspresset er stort. 
Hun kan ingenting om fergedrift.  Vil hun klare det?